Voorwaarden dak verhuren

 

U kunt u aanmelden voor de actie van SunUnited door het deelnameformulier op de site.

 

 

1.

Invullen van het deelnameformulier
a. U ontvangt direct een bevestiging per e-mail van uw aanmelding en wij nemen contact met u op.

  

2. Voor aanvraag van de subsidie:

a.

Vraagt SunUnited op het aangegeven adres subsidie aan voor zonnepanelen in fase 3 van de SDE+ regeling oktober 2016;

  

3. Indien de subsidie niet wordt toegekend zijn er verder geen verplichtingen over en weer.

  

4. Bij toekenning van de subsidie:

a. geeft u SunUnited het recht om zonnepanelen te plaatsen

b.

 

 

 

 

 

komt SunUnited zo spoedig mogelijk bij u langs voor:

- een technische opname

- een definitieve overeenkomst tussen u en SunUnited

- met maken van een projectplan

- beantwoording van al uw vragen
- het doornemen van alle vervolgstappen

c.

 

 

 

 

 

wordt samen met u bekeken hoe dit gerealiseerd kan worden: 

-  waarbij de energieopbrengst zo hoog mogelijk is; 

-  indien hierbij extra kosten ontstaan, zoals bijvoorbeeld een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting, versteviging van de dakconstructie, word samen met u bekeken hoe dit kan worden opgelost; 

-  indien het systeem technisch niet haalbaar blijkt, behoudt SunUnited zicht her recht om de subsidie aanvraag

   in te trekken;

d.

investeert SunUnited in de aanschaf en de plaatsing van de zonnepanelen.

  

5. Na installatie van de zonnepanelen:

a. ontvangt SunUnited de subsidie.
b. ontvangt u de energie tegen een nader te bepalen prijs (welke in ieder geval goedkoper is dan u huidige prijs) en neemt deze af, of levert deze terug aan uw eigen energieleverancier
c. bij stijgende elektriciteitsprijzen wordt de stijging met SunUnited verrekend.
d. onderhoudt SunUnited het systeem gedurende 16 jaar.

  

6. Na afloop van de subsidieperiode (16 jaar na installatie) wordt u eigenaar van de zonnepanelen.

 

7. Contract
  Na toekenning van de subsidie wordt er een definitief contract met u afgesloten. In dit contract wordt op gedetailleerd niveau de actievoorwaarden van SunUnited vertaald.

Heechein 38 • 8491 EM Akkrum • T 0513 - 82 01 08 • F 0513 - 82 01 09 • KvK: 01179237
info@sununited.nl • www.sununited.nl
webdesign: Webburo